כל הפוסטים של admin

איך נדאג לפנסיה של הילדים שלנו?

"פעמים רבות אנו נתקלים בלקוחות שמוטרדים איך ילדיהם שנמצאים כבר במעגל העבודה, יוכלו לחיות בכבוד מהפנסיה הזעומה שצפויה להם עם סיום העבודה.

בטורים קודמים הדגמנו כי גם לקוחות שינהגו בצורה סבירה ולא ימשכו כסף מתוכניות הפנסיה וההשתלמות שלהם יגיעו במקרה הסביר לפנסיה שתהווה חלק לא גדול משכרם.

יתרה מזאת, בהנחה שמקדם הקיצבה ישתנה (להזכירכם מקדם הקיצבה הוא המכנה שעל פיו נקבעת הפנסיה) לחוסכים שנמצאים היום בגילאי ה- 30 שלהם, הרי שבכדי שיגיעו לפנסיה של כ-10,000 ש"ח לחודש הם יזדקקו לחסכון של 2.4 מיליון ש"ח (לפי מקדם 240). מדובר בהחלט על סכום מכובד.

אילו אפשרויות עומדות בפנינו?

הפתרון הראשון נמצא ברכישה של מוצרים אשר יתנו לנו הכנסה חודשית קבועה, כמו לדוגמה דירה מניבה (להשכרה). הבעיתיות בפתרון זה שהוא דורש הון ראשוני די נכבד אשר בדרך כלל לא מצוי תחת ידם של החוסכים הצעירים המתקשים בגיוס ההון העצמי הדרוש.

הפתרון השני נמצא בדרך של חסכון פרטי בסכומים חודשיים קטנים, אם בדרך של הפקדה לתוכנית פנסיונית או אם בדרך של הפקדה לתוכנית חסכון כזו או אחרת. גם פתרון זה הוא בעייתי מכיוון שבדרך כלל בתקופה זו של החיים הכסף משמש לצריכה השוטפת.

הפתרון השלישי הוא באמצעות שינוי בחשיבה של ההורים ועזרה לילדים.

בואו ניקח לשם דוגמה הורה אשר מעוניין לדאוג לעתיד ילדו. להורה זה כספים אשר בחלקם הוא מתעתד לעזור להם. העזרה יכולה להיות על-ידי תשלומים עיתיים כאלה ואחרים, העברת סכומים חד פעמיים כאשר הילד נצרך להם ועוד כהנה וכהנה. אבל באף אחת מהדרכים הללו אין כדי להבטיח את עתידו של הילד, הכסף עובר לרשותו של הילד (למרות שהוא כבר בן 35 וכבר די מבוגר בעצמו) ומשמש לצריכה היומיומית.

נחשוב על פתרון אלטרנטיבי, הפקדה של 50,000 ש"ח מידי 5 שנים במשך 4 מנות לטובת הילד לחסכון לפנסיה במסגרת קופת גמל. הפקדה כזו במידה ונעשתה על שמו של הילד ואין עליה זיכוי מס, תהיה סגורה לשימוש עד הגיעו לגיל 60.

הסכום שיצטבר בגיל 60 יהיה ניתן למשיכה או כקיצבה פטורה ממס (כאמור בגין כספים נטו אשר הופקדו ולא נהנו מהטבת מס), או בדרך של היוון קיצבה (דורש פנסיה מינימלית), כאשר גם היוון הקיצבה יהיה פטור ממס פרט למס של עד 15% על הרווח הנומינלי.

וממה יהנה החיסכון? החיסכון יהנה מפטור ממס רווח הון בביצוע פעולות במהלך הדרך, פטור ממס רווח הון במקרה שהסכום ילקח כקיצבה(בהנחה שתוכר כקיצבה מוכרת), יהנה ממס רווח הון של עד 15% בלבד על הרווח הנומינלי שיצבור החיסכון, עלויות ניהול הכסף יהיו נמוכות (דמי הניהול של הקופה בלבד), האפשרות של קביעת מוטבים תגן על הכסף במקרה של פטירה ומימוש במקרה חיים והחסכון יהיה סגור ולא ישמש לצריכה היומיומית.

מהו גובה ההגדלה הצפוי בחסכון?

נניח שמדובר על ילד שמופקדים על שמו בקופת גמל 4 פעימות של 75,000 ש"ח מידי 5 שנים. כאשר ההפקדה הראשונית נעשית בגיל 30 ולאחריה כל 5 שנים – סה"כ 300,000 ש"ח, דמי הניהול בקופת הגמל יהיו 0.7% והתשואה על הכסף תהיה 4% (כמובן שמדובר על הנחות בלבד).

החסכון הצפוי לילד חושב לשם הנוחות לגיל 67. עפ"י הנחות אלו, יצטבר חסכון של כ- 785,000 ש"ח או פנסיה לפי מקדם של 240 בגובה של 3,300 ש"ח לחודש. זוהי הפנסיה שתהיה חסרה ותפצה על אובדן ההכנסה והשינוי במקדם הקיצבה וביכולת שלנו לחסוך ולהתבגר בכבוד.

כאמור מדובר על מתווה אחד בלבד, כאשר ככל שנפקיד את הכסף לזמן רב יותר וככל שנדאג שדמי הניהול של הקופה יהיו סבירים והתשואה תהיה סבירה לאורך זמן נוכל כמובן למקסם את החסכון בצורה הטובה ביותר.

הטור באדיבות חברת חשבים באמצעות אתר כל עתיד..

הכותב – מומחה הפנסיה של אתר Bizportal"
——————————————–

תקופת אכשרה בקרן הפנסיה למחלות

תקופת אכשרה לקרן הפנסיה, למחלות קודמות – היא מונח חשוב מאד.

מבוטח בקרן פנסיה אשר קיבל נכות כתוצאה ממחלה שהחלה לפני ההצטרפות לקרן הפנסיה, יקבל את הקצבה והביטוח רק במקרה שעברו שישים חודשים מיום הצטרפותו לקרן הפנסיה.

ראה גם הגדרה באתר מנורה מבטחים

דוגמאות: דוד הצטרף לקרן הפנסיה לפני שלושים חודשים, וכעת הוא נכה בגלל מחלה שהיתה אצלו כבר לפני עשר שנים (מאה עשרים חודשים), כיוון שהוא לא עבר את תקופת האכשרה של שישים חודשים, לא יהיה זכאי לפיצוי

משה הצטרף לקרן הפנסיה לפני שבעים חודשים, וכעת איננו יכול לעבוד בגלל מחלה שהתחילה אצלו לפני עשרים שנה (מאתיים ארבעים חודשים). כיוון שהוא עבר את תקופת האכשרה (משום מה כותבים את זה אכשרה ולא הכשרה), בגלל העובדה שהוא מבוטח בקרן הפנסיה כבר יותר משישים חודשים. הוא כן יהיה זכאי לפיצוי!

לכן חשוב ליצור רצף ביטוחי

בנק לאומי הפסיד במשפט וחוייב לשלם 2,500 ש"ח לעשרות אלפי לקוחות

בית המשפט המחוזי בלוד אישר  הסכם פשרה במסגרת תביעה ייצוגית שהוגשה כנגד בנק לאומי על גביית יתר של ריבית מלקוחות שננקטו נגדם הליכים משפטיים.

בנק לאומי - כספים אבודים

בנק לאומי

על פי כתב התביעה, הבנק גבה מעשרות אלפי לקוחות שננקטו נגדם הליכים משפטיים סכומי כסף חריגים, זאת בניגוד לחוק.

על פי כתב התביעה שהוגשה בשנת 2008 באמצעות עו"ד גיל רון, יעקב אביעד ואהרן רבינוביץ, הבנק חייב בריבית הגבוהה ביותר את כל החייבים, בלי הפרדה ביניהם כמתבקש על פי חוק ובניגוד להוראות בנק ישראל.

לקוחות מאוכזבים של הבנק: "חשבתי שריבית "שוק אפור" קיימת רק בארגוני הפשע, לא האמנתי שאחד משני הבנקים הגדולים מישראל ינהג כך"

לקוחות שבנק לאומי נקט נגדם  הליכים משפטיים בעבר ומעוניינים לברר האם האם הם זכאים, יכולים לעשות זאת בטלפון 03-7538808.

איך עזרנו לאם שכולה ניצולת שואה להשיג את הכספים שלה

במדינת ישראל מוערכים הכספים ללא דורש שנמצאים בבחשבונות בנק רדומים, מלווות בבנק ישראל, פוליסות ביטוח מוקפאות, בקופות גמל ישנות, קרנות פנסיה  וכיו"ב בכ – 15,000,000,000 ש"ח.

רצינו לשתף אתכם בסיפור של לקוחה שלנו, גברת ר., אשה מבוגרת וערירית שלאחר עמל רב ומאמצים מרובים הצלחנו לשמח אותה, ולהשיב לה מחברת הביטוח 34,145 שקלים. השמחה והתודות שגברת ר' העניקה לנו, חיממו מאד את לבנו.

סיפור זה הוא דוגמא לאלפי סיפורים דומים, השונה הוא הסיפור האישי של ר', אם שכולה, אלמנה וניצולת שואה. החיים בישרו לה צער ויגון רב, ולכן סיפור ההצלחה במקרה שלה היה מרגש יותר מכל סיפור אחר!

ר., בת 81, אלמנה ואם שכולה.
החיים זימנו לה לא מעט צער וכאב ואילו היא – מחזירה לחיים מלחמה שערה.
עסוקה בשלה, עם מחשבותיה, רצונותיה ואורח חייה.

באחד הימים התקשרו אליה מחברת "איילי" – "יש עבורך כספים שלא נפדו בחברת ביטוח, שאת זכאית למשוך אותם ואנו מבקשים לפדות אותם עבורך…". לגברת ר., שעברה לא מעט צרות בחיים, עלו בראשה שאלות רבות, "או שמישהו מנסה לעבוד עליי, או שיקחו לי כסף, או שיבקשו כרטיס אשראי, או שרוצים לדעת מה יש לי בדיוק, או שרוצים להיכנס אליי הביתה……." חשבה לעצמה.

"אנו נבצע את תהליך האיתור של הכספים ללא עלות. הכל נבדק ומנוהל על ידי עורך דין  והכספים, כפי שמצוין במפורש בייפוי הכוח שעליו חותמים לקוחותינו, נפדים אך ורק לטובת הלקוח. רק אם נצליח לאתר הכספים  – רק אז נגבה את שכר טרחתנו"

מקץ כארבעה חודשים, הגב' ר' קיבלה צ'ק על סך כ- 34,000 ש"ח מאחת מחברות הביטוח הגדולות בישראל. התרגשותה והתודות שהרעיפה עלינו חיממו את הלב.

יש דרך אחרת לעשות דברים – להאמין במשהו ולעשות אותו מתוך אותה אמונה – אומנם לא לשם שמים, אנחנו בהחלט מתפרנסים מזה, אך קודם כל להיות שקוף, אמין והוגן. להאמין שאפשר גם אחרת.

חברתנו מזמינה אתכם להתרשם מאתר האינטרנט שלנו , להתקשר עמנו ולברר קיומן של זכויות עבורכם.

מה גובה ביטוח החיים שאני צריך?

העיקרון העומד בבסיס רכישת ביטוח חיים הוא פשוט מאוד – ככל שיש סביבך יותר אנשים התלויים בך, אוהבים וזקוקים לך – כך עליך לדאוג לעצמך לסכום ביטוחי גבוה יותר במקרה פטירה חו"ח : רווק בתחילת דרכו, לאו דווקא זקוק לסכום ביטוחי גבוה מדי, אלה אם כן הוא תומך בהוריו ובמשפחתו או באחרים ומעוניין לדאוג להם לאחר לכתו. אדם נשוי כבר חייב לדאוג לעצמו לסכומי ביטוח ראויים, ובוודאי ובוודאי, נשוי עם ילדים.

אין נוסחה לקביעת או לחישוב מדוייק של סכום הביטוח שעל אדם לדאוג לעצמו – החשיבות של אדם מבוסס כלכלית הגר באזור יוקרתי ומרוויח אלפי שקלים בחודש יכולה להיות פחותה מזאת של אדם שאינו עובד ומתגורר בדירת חדר. זאת גם הסיבה לכך שכשמדובר בביטוח חיים, הקרוי גם "ריסק", אדם לא מוגבל בסכום הביטוח, והוא יכול לבטח עצמו בכל סכום שירצה, בכל חברות הביטוח – וחו"ח במקרה פטירתו, יקבלו מוטביו את כל סכומי הביטוח המצטברים. אין "כפל ביטוח" כאשר מדובר בביטוח חיים.

ובכל אופן, על מנת לחשב סכום ביטוחי ראוי , עלינו לעצור ולחשוב מה העלות החודשית של מחייתנו יחד עם משפחתנו, מה אנו רוצים לחסוך ולהגיע אליו ברבות השנים, לצרף את כל הסכומים המצטברים – ולהגיע לסכום שכדאי לבטח את עצמנו.

לדוגמא : נשוי + 2 ילדים, בני 4 ו- 2 , מרוויח 7500 ש"ח בחודש : מחייתו עם משפחתו, עולה לו בחודש 6500 ש"ח ; הוא מתכנן לתמוך בילדיו עד גיל 25, בנוסף יש כ- 4 ארועים משפחתיים (חתונות, בר/בת מצווה, ברית וכיו"ב), מעוניין לעזור לילדיו ברכישת דירה, לימודים וכו'. מה יקרה אם מחר בבוקר יצא מביתו וחו"ח לא יחזור ?

6500 ש"ח • 12 חודשים • 23 שנה (גיל הילד הקטן) • 2 (2 ילדים) + 200,000 ש"ח (ארועים, לימודים, דירה ורכב) =

סך הכל  3,788,000 ש"ח הוא סכום הביטוח לו תזדקק משפחתו אם יקרה הגרוע מכל.

מהם 7 הטעויות שאוכלות לכם את קרן הפנסיה

מי שמבין מה אומר דו"ח הפנסיה שלו שירים את היד.. .  אף אחד לא הצביע,
כי קרנות הפנסיה דואגות שלא תבינו את זה…. 

אספנו לכם את הטעויות המרכזיות שגורמות לכם לאבד אחוזים נכבדים מקרן הפנסיה שלכם

טעות מספר 1 – אתם לא מתמקחים על דמי הניהול

דמי הניהול יכולים לאכול לכם רבע עד שליש מקרן הפנסיה.
זאת אומרת מאות אלפי שקלים

טעות מספר  2 – אתם רווקים ועושים ביטוח שארים

רווק – אתה מפריש 500-1000 ש"ח בשנה לביטוח שארים.
הביטוח לא נותן לך שום כיסוי.

יש לעדכן את קרן הפנסיה מדי שנתיים, שאתה מעוניין להיות במסלול מבוטח בודד,
לאחר שנתיים קרן הפנסיה מחדשת שוב את ביטוח השארים שלך, שלא נותן לך שום כיסוי ביטוחי

טעות 3  אתם לא מגדילים את ההפרשה שלכם לקרן הפנסיה

במקומות עבודה רבים נהוג שהעובד מפקיד 5.5% מהשכר החודשי שלו לפנסיה.
הגדלת ההפקדה לפנסיה מגדילה קודם כל את החיסכון הפנסיוני ומעבר לכך במקרים רבים היא מעניקה הטבת מס.
באפשרותך להגדיל את ההפקדה לפנסיה עד ל- 7% מהשכר.

טעות 4 – אתם לא מבטלים את הביטוחים בגיל מבוגר

אתם בני 60 ומעלה- בטלו את כל הביטוחים שלכם בקרן הפנסיה, והפנו את כל הכספים לחסכון.

טעות 5 – לא שומרים תיעוד איפה הכסף שלכם נמצא

פונים אלינו לקוחות רבים על מנת שנבצע איתור של הכספים שלהם.
פעמים רבות אנחנו מוצאים עשרות ואף מאות אלפי שקלים.
חבל שתאלצו בעתיד לבצע איתור כספים דרכנו,
שמרו על תיעוד

טעות 6 אתם משלמים עלות ביטוח מיותרת על עישון

הפסקתם לעשן – אל תשכחו לעדכן את קרן הפנסיה

טעות 7  – אתם משלמים כפל ביטוחים על אובדן כושר עבודה

שקלו לבטל את ביטוח אובדן כושר עבודה במידה ויש לכם כבר כזה ממקום אחר.
לפי חוק ניתן לקבל רק כיסוי אחד במקרה של אסון.
כך שכפל ביטוחים רק מבזבז לכם כסף!

הוצאת כספי קרוב שנפטר ללא צו ירושה

הבעיה עם משיכת הכספים מקופות קטנות לנפטרים

פעמים רבות, אנו נתקלים במקרים של אנשים להם אין צו ירושה, ומעוניינים למשוך קרנות עם סכומים קטנים אותם השאיר המנוח.

לרוע המזל, העלויות של צו ירושה, מגיעות לכדי אלפי שקלים, ולכן לעתים אין כדאיות לבצע הוצאת צו ירושה עבור סכום שכזה.

הפתרון – משיכת כספים ללא צו ירושה

לכן, משרד האוצר הוציא הוראה חדשה המאפשרת למשוך קופות גמל קטנות ללא צורך בצו ירושה. 

כמובן, זה מותנה בכמה תנאים שאותם נפרט להלן. בנוסף, ההוראה טרם נכנסה לתוקף באופן רשמי.

התנאים למשיכת הכסף ללא צו ירושה

  • הסכום בקרן אינו עולה על 5000 שקלים.
  • עברו 3 שנים מיום פטירת העמית
  • רק בן הזוג, ההורה או הילד של הנפטר יכולים לבצע משיכה כזו

פרטים נוספים

לפני המשיכה, ידרשו היורשים לחתום על כתב שיפוי (שאומר שאם תהיה תביעה נגד החברה על הכספים שנמשכו, הם יחזירו לחברה המנהלת את הכסף)

החברה המנהלת נדרשת לעשות בדיקה כי אכן לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה

חשוב להדגיש: יתכן וכי יש לנפטר כספים, ואתם לא יודעים עליהם. מומלץ לנסות לבדוק האם יש תיעוד לכספי המנוח. חשוב לציין כי אתר "הר הכסף" לא נותן מידע עבור נפטרים שנפטרו לפני יותר מ4 שנים. אז אין לסמוך על התוצאות המתקבלות ממנו.

בהצלחה עם משיכת כספי הירושה שלכם…

מה דעתכם על החוק החדש? יש לכם שאלות בנושא? אתם מוזמנים לכתוב את התגובה שלכם כאן למטה.

הממונים על פניות הציבור בחברות הביטוח

חברה שם ומשפחה טלפון פקס דואר אלקטרוני כתובת מלאה
אי. אם. איי-עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מ, מחלקת פניות הציבור מאירוביץ אסף 03-7546798 03-9144800 ameirovic@emiltd.com מגדל משה אביב, ז'בוטינסקי 7, ת.ד. 1957, רמת גן
איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ, מחלקת פניות הציבור בתיה אירית 03-9272566 aigil.customercare@aig.com רחוב הסיבים 25, פתח תקוה 49100
איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ, מחלקת פניות הציבור וינקלר נורית 03-5654267 03-5627257 nurit@yashir.co.il אפעל 35, פתח תקוה 49511
איילון חברה לביטוח בע"מ, מחלקת פניות הציבור קאולי ליטל 03-7569547 072-2469547 pniot-tzibor@ayalon-ins.co.il בית איילון ביטוח, רח' אבא הלל סילבר 12, רמת גן 52008
אליהו חברה לביטוח בע"מ, מחלקת פניות הציבור נוסבאום גד 03-6920044 03-6956995 ombudsman@eliahu.com בית אליהו, אבן גבירול 2, תל אביב 64077
אשרא החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ, מחלקת פניות הציבור פינקל מעין 03-5631731 maayanf@ashra.gov.il דרך מנחם בגין 65, תל אביב 61201
ב.ס.ס.ח. – החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ, מחלקת פניות הציבור ליאון עמית 03-7962490 amit.leon@icic.co.il שנקר 2, תל אביב 68010
ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ, מחלקת פניות הציבור לין דרור 073-7156296 derorl@bth.co.il חשמונאים 93, ת"א 67133
דקלה חברה לביטוח בע"מ, מחלקת פניות הציבור גאון יעל 03-6145670 y_gaon@dikla.co.il מגדלי ב.ס.ר 2 רחוב בן גוריון 1, בני ברק 51108
הכשרה חברה לביטוח בע"מ, מחלקת פניות הציבור אלישר צחית 03-7962624 memune@hcsra.co.il רח' אריה שנקר 2, תל אביב 68010
הפניקס חברה לביטוח בע"מ, מחלקת פניות הציבור שיינפלד אורית 03-7332003 Pniot@fnx.co.il דרך השלום 53, גבעתיים 53454
הראל חברה לביטוח בע"מ, מחלקת פניות הציבור אולברג אפרת 03-7547823 eolberggertel@harel-ins.co.il אבא הלל 3, רמת גן 52118
התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"מ, מחלקת פניות הציבור גרוסמן (גליק) אוסנת 03-9424311 osnat@pool.org.il אצל 1, ראשל"צ 75070
כלל ביטוח אשראי בע"מ, מחלקת פניות הציבור שני-טל ארית 03-6387767 TlunotHatz@clal-ins.co.il רח' מנחם בגין 37, תל אביב 65162
כלל חברה לביטוח בע"מ, מחלקת פניות הציבור שני-טל ארית 03-6387767 077-6383495 TlunotHatz@clal-ins.co.il דרך מנחם בגין 48, תל אביב 66184
מגדל חברה לביטוח בע"מ, מחלקת פניות הציבור לוין בת שבע 076-8868955 tlunot@migdal.co.il אפעל 4, פתח תקוה 49512
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, מחלקת פניות הציבור איינהורן-פאר רינת 03-7108062 pniyot-zibur@menora.co.il רח' אלנבי 115, תל אביב 61008
עומר קרן לבטוח הדדי, מחלקת פניות הציבור אדרי גלית 03-5623826 972-3-5623825 galit@omer1.org יגאל אלון 90, תל אביב 67891
ענבל חברה לביטוח בע"מ, מחלקת פניות הציבור קליימן לריסה 03-9778016 03-9778100 larissak@inbal.co.il ערבה, קריית שדה התעופה, נתב"ג 70100
פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ, מחלקת פניות הציבור גלדקוב טניה 073-7955098 03-5106215 taniag@psagot.co.il אחד העם 14, תל אביב-יפו 6514211
קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, מחלקת פניות הציבור שקורי תמר 03-6270224 tami@kanat.co.il דרך מנחם בגין (דרך פ "ת) 74, תל אביב 67215
קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, מחלקת פניות הציבור ליפסון חיה 03-7111660 03-7111661 hayal@karnit.co.il דרך מנחם בגין 23, תל אביב 66182
ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ, מחלקת פניות הציבור הרשקוביץ דנה 03-6070555 danah@shlomo-bit.co.il רחוב היצירה 22, פתח-תקווה 49512
שומרה חברה לביטוח בע"מ, מחלקת פניות הציבור קאופמן עידית 03-9258171 iditk@shomera.co.il בית שומרה רח' הסיבים 23, פתח תקוה 49517
שירביט חברה לביטוח בע"מ, מחלקת פניות הציבור טל בני 09-8922387 pniyot@shirbit.co.il רחוב יד חרוצים 18, נתניה 42161

זה לא סינית! איך להבין את מונחי הדו"חות הכספיים שלך?

רשימת המושגים החשובים בדו"חות שלך בשפה קלה

מבוטח בודד – מבוטח בודד אינו משלם ביטוח שארים. ביטוח שארים מהווה ביטוח עבור ילדים מתחת גיל 21 ועבור בן\בת הזוג. מבוטח רווק שמשלם זאת, לא נהנה משום כיסוי ביטוחי. לכן לרווק, מומלץ לעבור לסטטוס מבוטח בודד

יתרה לפדיון – כמה כסף צברתם עד כה בקרן הפנסיה (להסבר רשמי ומדויק, עיינו במונחון המלא). במרבית המקרים, תדרשו לשלם מס, במידה ותרצו למשוך כעת את כל הכספים.

דמי ניהול – מהם דמי הניהול הנגבים מחשבונכם,עם השוואה לממוצע בשוק.לדמי הניהול השפעה מהותית על הפנסיה שלכם. מומלץ להתמקח עם קרן הפנסיה ולהוריד אותם

מועד זכאות למשיכת הכספים – המועד בו ניתן למשוך את הכספים ללא תשלום קנס (בקרן השתלמות)