משיכה מקופת גמל\פנסיה לשוטר\משרת קבע\סוהר ללא מס

בהמשך לפוסט שמסביר מתי ניתן למשוך כספי פנסיה וקופת גמל בפטור ממס, נסביר מתי ניתן לבצע משיכה עבור שוטר, משרת קבע או סוהר. כרגיל, נציין כי יתכן והפטור חלקי בלבד, ויש לבדוק את הנושא לפני המשיכה עם הקופה או רו"ח.

ניתן לבצע משיכה

לפירוט כל המקרים בהם ניתן לבצע משיכה – לחץ כאן

מתי הגעה לגיל 60 מזכה בפטור ממס במשיכה מקופת גמל?

בהמשך לפוסט שמסביר מתי ניתן למשוך כספי פנסיה וקופת גמל בפטור ממס, נסביר מתי ניתן לבצע משיכה לחוסך שהגיע לגיל 60. כרגיל, נציין כי יתכן והפטור חלקי בלבד, ויש לבדוק את הנושא לפני המשיכה עם הקופה או רו"ח.

1. בקרן הונית – ניתן למשוך את כל הכספים.

2. בקרן קצבתית – ניתן למשוך כספים שהופקדו עד סוף 1999 בלבד. אולם בקרן קצבתית במעמד עצמאי – ניתן למשוך כספים אלו רק אם הקרן התחילה לפני 1997.

קרן קצבתית היא קרן שהכסף נחסך לצורך תשלום קצבה בלבד, קרן הונית היא קרן שנחסכת לצורך תשלום חד פעמי. בסוף 2007 נסגרה האפשרות להפקיד לקרן הונית. יש לבדוק עם קרן הפנסיה\קופת הגמל מה מעמד הקרן.

לפירוט כל המקרים בהם ניתן לבצע משיכה – לחץ כאן

מתי אי קבלת כספי פנסיה במשך 13 חודש מזכה בפטור ממס ממשיכה

בהמשך לפוסט שמסביר מתי ניתן למשוך כספי פנסיה וקופת גמל בפטור ממס, נסביר מתי ניתן לבצע משיכה לאחר ותק של 15 שנה. כרגיל, נציין כי יתכן והפטור חלקי בלבד, ויש לבדוק את הנושא לפני המשיכה עם הקופה או רו"ח.

1. בקרן הונית – ניתן למשוך כספים שהופקדו עד סוף 2004 בלבד.

2. באם מדובר בקרן קצבתית – ניתן למשוך כספים שהופקדו עד סוף 1999 בלבד.

קרן קצבתית היא קרן שהכסף נחסך לצורך תשלום קצבה בלבד, קרן הונית היא קרן שנחכסת לצורך תשלום חד פעמי. יש לבדוק עם קרן הפנסיה\קופת הגמל מה מעמד הקרן?

לפירוט כל המקרים בהם ניתן לבצע משיכה – לחץ כאן

מתי אי עבודה כשכיר במשך 6 חודשים מזכה בפטור ממס?

בהמשך לפוסט שמסביר מתי ניתן למשוך כספי פנסיה וקופת גמל בפטור ממס, נסביר מתי ניתן לבצע משיכה לאחר ותק של 15 שנה לשכיר שלא עבד במשך 6 חודשים,כלומר שהיה מובטל או שהיה עצמאי במשך התקופה הזו ולא עבד כלל כשכיר. כרגיל, נציין כי יתכן והפטור חלקי בלבד, ויש לבדוק את הנושא לפני המשיכה עם הקופה או רו"ח.

1. בקרן הונית – ניתן למשוך כספים שהופקדו עד סוף 2004 בלבד.

2. באם מדובר בקרן קצבתית – ניתן למשוך כספים שהופקדו עד סוף 1999 בלבד.

קרן קצבתית היא קרן שהכסף נחסך לצורך תשלום קצבה בלבד, קרן הונית היא קרן שנחכסת לצורך תשלום חד פעמי. יש לבדוק עם קרן הפנסיה\קופת הגמל מה מעמד הקרן?

לפירוט כל המקרים בהם ניתן לבצע משיכה – לחץ כאן

מתי יש פטור ממס במשיכת כספים מקופת פנסיה\קרן גמל לאחר ותק של 15 שנה

בהמשך לפוסט שמסביר מתי ניתן למשוך כספי פנסיה וקופת גמל בפטור ממס, נסביר מתי ניתן לבצע משיכה לאחר ותק של 15 שנה. כרגיל, נציין כי יתכן והפטור חלקי בלבד, ויש לבדוק את הנושא לפני המשיכה עם הקופה או רו"ח.

1. ניתן לבצע משיכה של 15 שנה רק בקרן במעמד עצמאי. זאת אומרת שרק החוסך הפקיד לקרן ולא המעסיק.

2. בקרן הונית – ניתן למשוך כספים שהופקדו עד סוף 2004 בלבד.

3. באם מדובר בקרן קצבתית – רק קרן שנפתחה לפני מאי 1997, וכספים שהופקדו עד סוף 1999 בלבד.

קרן קצבתית היא קרן שהכסף נחסך לצורך תשלום קצבה בלבד, קרן הונית היא קרן שנחכסת לצורך תשלום חד פעמי. יש לבדוק עם קרן הפנסיה\קופת הגמל מה מעמד הקרן?

לפירוט כל המקרים בהם ניתן לבצע משיכה – לחץ כאן

פירוט המקרים בהם ניתן למשוך כספי פנסיה וקופות גמל בפטור ממס

במקרים רבים מתעורר הצורך לבצע משיכה של קופות גמל או כספי פנסיה.

במאמר זה נסקור את האפשרויות בהם יש זכות לבצע משיכה של הכספים. חשוב לציין שיש תלות באיזה סוג קרן השקעתם (הונית\קצבתית), וכן אם זו קרן במעמד עצמאי, או קרן במעמד שכיר, אך כאן נעלה רק את המקרים. אם אתם עומדים באחד המקרים, אתם מוזמנים ללחוץ עליו, ולקבל פירוט מלא.

המקרים שמזכים בפטור בכל סוגי הקרנות:

 1. במידה ואין לחוסך או לבת זוגו הכנסה מזערית.
 2. הוצאות רפואיות חריגות.
 3. נכות של 75% לפחות לחוסך או קרובו. (הנכות אירעה לאחר ההצטרפות לקופת הגמל)
 4. לאחר פטירת החוסך
 5. פניה לפקיד שומה בנסיבות מיוחדות כלכליות או רפואיות המוגדרות בחוק. להסבר מהם המקרים הללו לחץ כאן

  מקרים שבהם יש פטור רק בחלק מהקרנות

 6. ותק של 15 שנה בקרן – לפירוט הקרנות והמקרים בהם יש פטור לחץ כאן
 7. הגעה לגיל 60 (רק עבור כספים שהופקדו עד סוף 2007). לפירוט הקרנות והמקרים בהם יש פטור לחץ כאן
 8. שכיר שמובטל במשך 6 חודשים. לפירוט הקרנות והמקרים בהם יש פטור לחץ כאן
 9. שכיר שעבר להיות עצמאי ואיננו עובד במשרת שכיר במשך 6 חודשים לפירוט הקרנות והמקרים בהם יש פטור לחץ כאן
 10. עובד שהתחיל עבודה חדשה ובמשך 13 חודש לא הופקדה עבורו פנסיה (למרות שזה בניגוד לחוק). לפירוט הקרנות והמקרים בהם יש פטור לחץ כאן
 11. שוטר\סוהר\משרת בקבע. לפירוט הקרנות והמקרים בהם יש פטור לחץ כאן

פוסט זה נכתב בעקבות בקשות של לקוחות רבים שלנו אשר מסיימים את הליך איתור הכספים האבודים, מצאו כספים, ומעוניינים למשוך אותם, אך מעוניינים להמנע מתשלום מיסים מיותרים.

מתי ניתן למשוך כספי פנסיה ללא מס – פירוט מלא

לרובנו הצטברו כספים רבים בקופת הגמל, ולעתים מתעורר הצורך למשוך אותם.
חשוב לדעת באילו מקרים ניתן לבצע משיכה ללא תשלום מס.

דגשים חשובים:

 • הנושאים הללו סבוכים ביותר, מומלץ להתייעץ עם רו"ח מומחה לפני המשיכה. עם זאת, במידה וקופת הגמל\קרן הפנסיה אישרה לכם שניתן לבצע משיכה ללא מס, במרבית המקרים ניתן להסתמך על כך.
 • חשוב לשים לב שבחלק מהמקרים הפטור הינו חלקי בלבד
 • מומלץ לשים לב שכל משיכה מקטינה את תשלומי הפנסיה שלכם, וזה עלול להיות מסוכן…

המשיכה אפשרית בכל סוג קופה

 1. במידה ואין לחוסך או לבת זוגו הכנסה מזערית.
 2. הוצאות רפואיות חריגות.
 3. נכות של 75% לפחות לחוסך או קרובו. (הנכות אירעה לאחר ההצטרפות לקופת הגמל)
 4. לאחר פטירת החוסך
 5. פניה לפקיד שומה בנסיבות מיוחדות כלכליות או רפואיות המוגדרות בחוק. להסבר מהם המקרים הללו לחץ כאן
 6. הגעה לגיל 60 (בקופת גמל קצבתית רק לכספים שהופקדו עד סוף 1999)

קופת גמל במעמד עצמאי (לא מהמעביד) – כספים שהופקדו לפני 1.1.2000

מדובר על קופה שנפתחה שלא דרך המעביד. ניתן לבצע משיכה ללא מס של כל הכספים שהופקדו עד סוף 1999 בקופת גמל ובביטוח מנהלים. בקופת פנסיה מדובר בקופה שנפתחה עד מאי 1997. (כל הכספים שהופקדו עד סוף 1999).

קופת גמל במעמד שכיר (מהמעסיק)

ניתן לבצע משיכה של הכספים במקרים הבאים:

 1. החוסך הגיע לגיל 60 ויש בקופה ותק של חמש שנים. (בקופת גמל לקצבה – רק לכספים שהופקדו עד סוף שנת 2000)
 2. החוסך היה מובטל או עצמאי במשך חצי שנה (ולא הועסק בתור שכיר) – רק לכספים שהופקדו עד סוף 2004 בקופת גמל הונית, ורק לכספים שהופקדו עד סוף 1999 בקופת גמל קצבתית.
 3. החוסך התחיל לעבוד במקום חדש והמעסיק החדש לא הפריש עבורו לפנסיה במשך יותר מ13 חודשים – רק לכספים שהופקדו עד סוף 2004 בקופת גמל הונית, ורק לכספים שהופקדו עד סוף 1999 בקופת גמל קצבתית.
 1. בן 60 , ויש לך פרישה מלאה מוקדמת או צמצמת את משרתך כשכיר בלמעלה מ50%.לא רלוונטי, כי תמיד גם יהיה ותק של חמש שנים

ניתן לקרוא כאן על פירוט כל הכללים

טבלת כללי משיכות מפורטת (אך בשפה משפטית)

מקרים מיוחדים בהם ניתן למשוך כספי פנסיה

(1) רשאים עמיתים, עובדים של עמית-מעביד ומוטבים, למשוך כספים מקופת גמל, ותנאים להמשך הפקדת כספים בקופת גמל לאחר המשיכה, ובלבד שעמית לא יהיה רשאי למשוך כספים ממרכיב התגמולים מקופת גמל משלמת לקצבה שלא בדרך של קצבה או בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-פעמי, אלא בשל אחד מאלה:

1. מצב בריאותי או כלכלי קשה שלך או בן הזוג, או אחד הילדים (אצל הילדים לא ניתן לקבל הקלה בשל מצב כלכלי)

(א) מצב בריאותי או כלכלי של העמית או של בן זוגו;

(ב) מצב בריאותי של ילדו;

2. מצב בריאות של הורה אולם רק במקרה שזה עונה על ההגבלות הבאות:

(ג) מצב בריאותי של הורהו שחלה או נפגע לאחר שהיה לעמית, ומתקיים בהורה אחד מאלה:

(1) נקבעה לו דרגת נכות יציבה של 40% לפחות לפי סימן ה' בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי, וניתנה לו תוספת של מחצית דרגת הנכות לפי הוראות תקנה 15 לתקנות קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה;

(2) נקבעה לו דרגת נכות זמנית של 40% לפחות לפי סימן ה' בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי, ודרגת נכותו הוגדלה ל-100% לפי הוראות תקנה 18א לתקנות קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה;

(3) נקבעה לו דרגת נכות זמנית של 75% לפחות לפי סימן ה' בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי;

(4) נקבעה לו דרגת אי-כושר להשתכר של 75% לפחות לפי הוראות פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי;

(5) הוא מקבל גמלת סיעוד לפי פרק י' לחוק הביטוח הלאומי, ומתקיים בו האמור בסעיף 224(א)(1א) או (2) לחוק האמור, ובלבד שהוא מקבל גם גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, או תגמול לנזקק לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, או חוק נכי מלחמה בנאצים, התשי"ד-1954;

(6) נקבעה לו נכות בדרגה של 75% או יותר לפי אחד החוקים המפורטים בפסקאות משנה (1) עד (4) או (7) בסיפה של סעיף 9(5)(א) לפקודת מס הכנסה או לפי חוק אחר שקבע השר לפי הסעיף האמור או לפי סעיף 9(5)(ב) לפקודת מס הכנסה;

שאלות ותשובות על תהליך האיתור שלנו

איזה שירות חברת "הכסף האבוד בע"מ" מעניקה?

"הכסף האבוד בע"מ" – חברה לאיתור כספים אבודים , פועלת מזה כעשור ומתמחה באיתור ובמימוש כספים, נכסים וזכויות עבור לקוחותיה וכן איתור כספי ירושה עבור נפטרים
אנו נאתר עבורכם כספים הקיימים בחברות פיננסיות, חשבונות בנק רדומים, בקופות גמל ישנות, ב בחברות ביטוח, בקרנות פנסיה, ברשויות ממשלתיות ובכל הגופים המוסדיים במדינת ישראל.
חברת "הכסף האבוד בע"מ"מאתרת ואף מממשת עבור לקוחותיה את הכספים שאותרו ומונעת מהלקוח עגמת נפש וטרדה בדרכו אל הכספים השייכים לו.

איפה חברת "הכסף האבוד בע"מ" בודקת כספים, זכויות ונכסים רדומים?

חברת "הכסף האבוד בע"מ" בודקת אצל למעלה מ – 160 גופים מוסדיים (פרטיים וציבוריים) וכן ביותר מ – 1850 קופות נושאות זכויות / כספים בצורה מקיפה ויסודית ונותנת מענה מלא ללקוחותיה.

האם אתם עושים הרצאות בנושא איתור כספים אבודים?

חברתנו מעסיקה את המומחים הגדולים בארץ, בנושא איתור הכספים ומקיימת הרצאות בנושא איתור הכספים לבקשת לקוחותיה השונים ברחבי הארץ. ניתן לפנות למשרדנו לתיאום הרצאה

האם יש באפשרותי לבצע את הבדיקה עצמאית?

כן, יש באפשרותך לבצע את הבדיקה עצמאית.
הבעיה היחידה היא הזמן הרב, העצבים והאנרגיות שהדבר לוקח. פניות אלו גוזלות זמן רב, ודורשות מהלקוח לשבת ימים שלמים, מול הטלפון, הפקס, האימייל, וכן להגיע לדואר, בדואר רשום.
לכל גוף מוסדי יש את הנהלים שלנו, לצערנו, משרד האוצר, לא הוציא נוהל אחיד, אלא טיוטות וחוזרים שונים. לכן, לכל גוף מוסדי יש נהלים שונים, ויש צורך בפניה נפרדת לכל גוף.
כמו כן, הדבר דורש סבלנות רבה, על מנת לחכות מספר חודשים לקבלת התוצאות, ומעקב מסודר אחרי התוצאות.
לחברתנו, יש נציגים אישיים שאנחנו מתנהלים מולם ברוב החברות בשוק, וכן ניסיון רב בפעולות בנושא, ונציגים שפועלים באופן מסודר ומרוכז מול כל החברות.
לכן, אנו יכולים לבצע את איתור הכספים ביעילות ובמהירות גבוהה יותר. ובעיקר לחסוך מכם את כל השיחות המתישות מול מעל 200 גופים. תדמיינו לעצמכם איך זה למצוא מול 5 חברות – נכון סיוט? עכשיו תכפילו את הסיוט הזה פי 40 ו-50… מזל שיש באפשרותכם לשכור את שירותינו על מנת למנוע מכם את הסיוט.
באם בכל זאת, יש לך את הזמן הרב הנדרש לעשות את זה, ואת העצבים והסבלנות הרבים הנדרשים ותבחרו לעשות זאת עצמאית, אתם מוזמנים לפנות אלינו בשאלות וטיפים לעזרה… ונאחל לכם בהצלחה בדרך הארוכה.

איך מתבצע תהליך העבודה שלכם וכמה זמן התהליך אורך?

לחצו כאן להסבר מפורט על תהליך העבודה

האם תהליך העבודה שונה כאשר מתבצע חיפוש עבור קרוב שנפטר?

תהליך העבודה אינו משתנה כאשר מדובר על חיפוש כספים אבודים לקרוב שנפטר.
עם זאת יש צורך בצו ירושה\ צוואה + צו קיום צוואה, וכן בתעודת פטירה.
חברתנו תשמח לסייע בהנפקת מסמכים אלה.

לחצו כאן להסבר מפורט על תהליך העבודה

האם אני יכול לבדוק למספר אנשים בו זמנית?

אין הגבלה לבדיקה על מספר קרובים שנפטרו. להפך, אנו ממליצים לבצע בדיקה לכל המורישים שקיימת סבירות לגביהם, כי יש כספים שלא נדרשו.
עם זאת, יש למלא טפסים נפרדים עבור כל נבדק, וכן לבצע תשלום שכר טרחה בנפרד.
בנוסף, יש להביא תעודת פטירה וצו ירושה\צוואה + צו קיום צוואה לכל נבדק.

מהו טופס יפוי הכח שאני חותם עליו?

טופס יפוי הכח לעורך הדין, הוא הרשאה מטעם הלקוח, עבור חברתנו לפנות בשמו לכל הגופים המוסדיים, על מנת לבדוק האם קיימים בעבורו כספים, זכויות או נכסים שונים.
חשוב לציין, כי יפוי הכח הינו ספציפי ומציין במפורש שהוא ניתן רק על מנת לברר מידע על זכויות.

מהו הסכם שכר הטרחה?

הסכם שכר הטרחה הינו ההסכם בין חברתנו לביניכם ומציין במפורש כי למעט דמי פתיחת התיק, התשלום עבור שירותינו יהיה בעבור כספים שנמצאים בלבד.

מה קורה במידה וברשותי מידע על זכויות או כספים המגיעים לי?

חברת "הכסף האבוד בע"מ" פועלת אך ורק לשם איתור זכויות, כספים ונכסים שלא נדרשו או שלא היו מודעים ללקוחותיה. בהסכם שכר הטרחה הנחתם בין הלקוח לבין חברת "איילי", הלקוח מתבקש לעגן את הזכויות הידועות לו בכתב, וכמובן שבגין זכויות אלו לא ייגבה שכר טרחה מטעמה של חברת "איילי".

במידה ומצאתי זכויות, כספים או נכסים ואינני מעוניין למשוך אותם כעת?

במקרה ומצאתם זכויות כספים או נכסים ואינכם מעוניינים למשוך אותם כעת מכל סיבה, הלקוח ישלם שכר טרחת החברה כפי שנקבע בהסכם שכר הטרחה. חברתנו תשמח להעניק לכם ייעוץ לגבי ניהול כספים אלו, וכן יעוץ פנסיוני מקיף במידת הצורך.

למה כדאי לי לבצע בדיקה דרככם?

חברתנו הנה החברה המנוסה בארץ בתחום איתור הכספים, בעלת למעלה מ10 שנות ניסיון.
בחברה עובדים המומחים המובילים בארץ, בנושא איתור הכספים, בעלי ידע רב בנושא.
לחברה נהלי עבודה מהמתקדמים בעולם, לביצוע אמין ומקצועי של תהליך האיתור, כך שנאתר כל זכות ונכס של לקוחתינו