איך נדאג לפנסיה של הילדים שלנו?

"פעמים רבות אנו נתקלים בלקוחות שמוטרדים איך ילדיהם שנמצאים כבר במעגל העבודה, יוכלו לחיות בכבוד מהפנסיה הזעומה שצפויה להם עם סיום העבודה.

בטורים קודמים הדגמנו כי גם לקוחות שינהגו בצורה סבירה ולא ימשכו כסף מתוכניות הפנסיה וההשתלמות שלהם יגיעו במקרה הסביר לפנסיה שתהווה חלק לא גדול משכרם.

יתרה מזאת, בהנחה שמקדם הקיצבה ישתנה (להזכירכם מקדם הקיצבה הוא המכנה שעל פיו נקבעת הפנסיה) לחוסכים שנמצאים היום בגילאי ה- 30 שלהם, הרי שבכדי שיגיעו לפנסיה של כ-10,000 ש"ח לחודש הם יזדקקו לחסכון של 2.4 מיליון ש"ח (לפי מקדם 240). מדובר בהחלט על סכום מכובד.

אילו אפשרויות עומדות בפנינו?

הפתרון הראשון נמצא ברכישה של מוצרים אשר יתנו לנו הכנסה חודשית קבועה, כמו לדוגמה דירה מניבה (להשכרה). הבעיתיות בפתרון זה שהוא דורש הון ראשוני די נכבד אשר בדרך כלל לא מצוי תחת ידם של החוסכים הצעירים המתקשים בגיוס ההון העצמי הדרוש.

הפתרון השני נמצא בדרך של חסכון פרטי בסכומים חודשיים קטנים, אם בדרך של הפקדה לתוכנית פנסיונית או אם בדרך של הפקדה לתוכנית חסכון כזו או אחרת. גם פתרון זה הוא בעייתי מכיוון שבדרך כלל בתקופה זו של החיים הכסף משמש לצריכה השוטפת.

הפתרון השלישי הוא באמצעות שינוי בחשיבה של ההורים ועזרה לילדים.

בואו ניקח לשם דוגמה הורה אשר מעוניין לדאוג לעתיד ילדו. להורה זה כספים אשר בחלקם הוא מתעתד לעזור להם. העזרה יכולה להיות על-ידי תשלומים עיתיים כאלה ואחרים, העברת סכומים חד פעמיים כאשר הילד נצרך להם ועוד כהנה וכהנה. אבל באף אחת מהדרכים הללו אין כדי להבטיח את עתידו של הילד, הכסף עובר לרשותו של הילד (למרות שהוא כבר בן 35 וכבר די מבוגר בעצמו) ומשמש לצריכה היומיומית.

נחשוב על פתרון אלטרנטיבי, הפקדה של 50,000 ש"ח מידי 5 שנים במשך 4 מנות לטובת הילד לחסכון לפנסיה במסגרת קופת גמל. הפקדה כזו במידה ונעשתה על שמו של הילד ואין עליה זיכוי מס, תהיה סגורה לשימוש עד הגיעו לגיל 60.

הסכום שיצטבר בגיל 60 יהיה ניתן למשיכה או כקיצבה פטורה ממס (כאמור בגין כספים נטו אשר הופקדו ולא נהנו מהטבת מס), או בדרך של היוון קיצבה (דורש פנסיה מינימלית), כאשר גם היוון הקיצבה יהיה פטור ממס פרט למס של עד 15% על הרווח הנומינלי.

וממה יהנה החיסכון? החיסכון יהנה מפטור ממס רווח הון בביצוע פעולות במהלך הדרך, פטור ממס רווח הון במקרה שהסכום ילקח כקיצבה(בהנחה שתוכר כקיצבה מוכרת), יהנה ממס רווח הון של עד 15% בלבד על הרווח הנומינלי שיצבור החיסכון, עלויות ניהול הכסף יהיו נמוכות (דמי הניהול של הקופה בלבד), האפשרות של קביעת מוטבים תגן על הכסף במקרה של פטירה ומימוש במקרה חיים והחסכון יהיה סגור ולא ישמש לצריכה היומיומית.

מהו גובה ההגדלה הצפוי בחסכון?

נניח שמדובר על ילד שמופקדים על שמו בקופת גמל 4 פעימות של 75,000 ש"ח מידי 5 שנים. כאשר ההפקדה הראשונית נעשית בגיל 30 ולאחריה כל 5 שנים – סה"כ 300,000 ש"ח, דמי הניהול בקופת הגמל יהיו 0.7% והתשואה על הכסף תהיה 4% (כמובן שמדובר על הנחות בלבד).

החסכון הצפוי לילד חושב לשם הנוחות לגיל 67. עפ"י הנחות אלו, יצטבר חסכון של כ- 785,000 ש"ח או פנסיה לפי מקדם של 240 בגובה של 3,300 ש"ח לחודש. זוהי הפנסיה שתהיה חסרה ותפצה על אובדן ההכנסה והשינוי במקדם הקיצבה וביכולת שלנו לחסוך ולהתבגר בכבוד.

כאמור מדובר על מתווה אחד בלבד, כאשר ככל שנפקיד את הכסף לזמן רב יותר וככל שנדאג שדמי הניהול של הקופה יהיו סבירים והתשואה תהיה סבירה לאורך זמן נוכל כמובן למקסם את החסכון בצורה הטובה ביותר.

הטור באדיבות חברת חשבים באמצעות אתר כל עתיד..

הכותב – מומחה הפנסיה של אתר Bizportal"
——————————————–