מתי ניתן למשוך כספי פנסיה ללא מס – פירוט מלא

לרובנו הצטברו כספים רבים בקופת הגמל, ולעתים מתעורר הצורך למשוך אותם.
חשוב לדעת באילו מקרים ניתן לבצע משיכה ללא תשלום מס.

דגשים חשובים:

 • הנושאים הללו סבוכים ביותר, מומלץ להתייעץ עם רו"ח מומחה לפני המשיכה. עם זאת, במידה וקופת הגמל\קרן הפנסיה אישרה לכם שניתן לבצע משיכה ללא מס, במרבית המקרים ניתן להסתמך על כך.
 • חשוב לשים לב שבחלק מהמקרים הפטור הינו חלקי בלבד
 • מומלץ לשים לב שכל משיכה מקטינה את תשלומי הפנסיה שלכם, וזה עלול להיות מסוכן…

המשיכה אפשרית בכל סוג קופה

 1. במידה ואין לחוסך או לבת זוגו הכנסה מזערית.
 2. הוצאות רפואיות חריגות.
 3. נכות של 75% לפחות לחוסך או קרובו. (הנכות אירעה לאחר ההצטרפות לקופת הגמל)
 4. לאחר פטירת החוסך
 5. פניה לפקיד שומה בנסיבות מיוחדות כלכליות או רפואיות המוגדרות בחוק. להסבר מהם המקרים הללו לחץ כאן
 6. הגעה לגיל 60 (בקופת גמל קצבתית רק לכספים שהופקדו עד סוף 1999)

קופת גמל במעמד עצמאי (לא מהמעביד) – כספים שהופקדו לפני 1.1.2000

מדובר על קופה שנפתחה שלא דרך המעביד. ניתן לבצע משיכה ללא מס של כל הכספים שהופקדו עד סוף 1999 בקופת גמל ובביטוח מנהלים. בקופת פנסיה מדובר בקופה שנפתחה עד מאי 1997. (כל הכספים שהופקדו עד סוף 1999).

קופת גמל במעמד שכיר (מהמעסיק)

ניתן לבצע משיכה של הכספים במקרים הבאים:

 1. החוסך הגיע לגיל 60 ויש בקופה ותק של חמש שנים. (בקופת גמל לקצבה – רק לכספים שהופקדו עד סוף שנת 2000)
 2. החוסך היה מובטל או עצמאי במשך חצי שנה (ולא הועסק בתור שכיר) – רק לכספים שהופקדו עד סוף 2004 בקופת גמל הונית, ורק לכספים שהופקדו עד סוף 1999 בקופת גמל קצבתית.
 3. החוסך התחיל לעבוד במקום חדש והמעסיק החדש לא הפריש עבורו לפנסיה במשך יותר מ13 חודשים – רק לכספים שהופקדו עד סוף 2004 בקופת גמל הונית, ורק לכספים שהופקדו עד סוף 1999 בקופת גמל קצבתית.
 1. בן 60 , ויש לך פרישה מלאה מוקדמת או צמצמת את משרתך כשכיר בלמעלה מ50%.לא רלוונטי, כי תמיד גם יהיה ותק של חמש שנים

ניתן לקרוא כאן על פירוט כל הכללים

טבלת כללי משיכות מפורטת (אך בשפה משפטית)

מקרים מיוחדים בהם ניתן למשוך כספי פנסיה

(1) רשאים עמיתים, עובדים של עמית-מעביד ומוטבים, למשוך כספים מקופת גמל, ותנאים להמשך הפקדת כספים בקופת גמל לאחר המשיכה, ובלבד שעמית לא יהיה רשאי למשוך כספים ממרכיב התגמולים מקופת גמל משלמת לקצבה שלא בדרך של קצבה או בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-פעמי, אלא בשל אחד מאלה:

1. מצב בריאותי או כלכלי קשה שלך או בן הזוג, או אחד הילדים (אצל הילדים לא ניתן לקבל הקלה בשל מצב כלכלי)

(א) מצב בריאותי או כלכלי של העמית או של בן זוגו;

(ב) מצב בריאותי של ילדו;

2. מצב בריאות של הורה אולם רק במקרה שזה עונה על ההגבלות הבאות:

(ג) מצב בריאותי של הורהו שחלה או נפגע לאחר שהיה לעמית, ומתקיים בהורה אחד מאלה:

(1) נקבעה לו דרגת נכות יציבה של 40% לפחות לפי סימן ה' בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי, וניתנה לו תוספת של מחצית דרגת הנכות לפי הוראות תקנה 15 לתקנות קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה;

(2) נקבעה לו דרגת נכות זמנית של 40% לפחות לפי סימן ה' בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי, ודרגת נכותו הוגדלה ל-100% לפי הוראות תקנה 18א לתקנות קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה;

(3) נקבעה לו דרגת נכות זמנית של 75% לפחות לפי סימן ה' בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי;

(4) נקבעה לו דרגת אי-כושר להשתכר של 75% לפחות לפי הוראות פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי;

(5) הוא מקבל גמלת סיעוד לפי פרק י' לחוק הביטוח הלאומי, ומתקיים בו האמור בסעיף 224(א)(1א) או (2) לחוק האמור, ובלבד שהוא מקבל גם גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, או תגמול לנזקק לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, או חוק נכי מלחמה בנאצים, התשי"ד-1954;

(6) נקבעה לו נכות בדרגה של 75% או יותר לפי אחד החוקים המפורטים בפסקאות משנה (1) עד (4) או (7) בסיפה של סעיף 9(5)(א) לפקודת מס הכנסה או לפי חוק אחר שקבע השר לפי הסעיף האמור או לפי סעיף 9(5)(ב) לפקודת מס הכנסה;

שאלות ותשובות על תהליך האיתור שלנו

איזה שירות חברת "הכסף האבוד בע"מ" מעניקה?

"הכסף האבוד בע"מ" – חברה לאיתור כספים אבודים , פועלת מזה כעשור ומתמחה באיתור ובמימוש כספים, נכסים וזכויות עבור לקוחותיה וכן איתור כספי ירושה עבור נפטרים
אנו נאתר עבורכם כספים הקיימים בחברות פיננסיות, חשבונות בנק רדומים, בקופות גמל ישנות, ב בחברות ביטוח, בקרנות פנסיה, ברשויות ממשלתיות ובכל הגופים המוסדיים במדינת ישראל.
חברת "הכסף האבוד בע"מ"מאתרת ואף מממשת עבור לקוחותיה את הכספים שאותרו ומונעת מהלקוח עגמת נפש וטרדה בדרכו אל הכספים השייכים לו.

איפה חברת "הכסף האבוד בע"מ" בודקת כספים, זכויות ונכסים רדומים?

חברת "הכסף האבוד בע"מ" בודקת אצל למעלה מ – 160 גופים מוסדיים (פרטיים וציבוריים) וכן ביותר מ – 1850 קופות נושאות זכויות / כספים בצורה מקיפה ויסודית ונותנת מענה מלא ללקוחותיה.

האם אתם עושים הרצאות בנושא איתור כספים אבודים?

חברתנו מעסיקה את המומחים הגדולים בארץ, בנושא איתור הכספים ומקיימת הרצאות בנושא איתור הכספים לבקשת לקוחותיה השונים ברחבי הארץ. ניתן לפנות למשרדנו לתיאום הרצאה

האם יש באפשרותי לבצע את הבדיקה עצמאית?

כן, יש באפשרותך לבצע את הבדיקה עצמאית.
הבעיה היחידה היא הזמן הרב, העצבים והאנרגיות שהדבר לוקח. פניות אלו גוזלות זמן רב, ודורשות מהלקוח לשבת ימים שלמים, מול הטלפון, הפקס, האימייל, וכן להגיע לדואר, בדואר רשום.
לכל גוף מוסדי יש את הנהלים שלנו, לצערנו, משרד האוצר, לא הוציא נוהל אחיד, אלא טיוטות וחוזרים שונים. לכן, לכל גוף מוסדי יש נהלים שונים, ויש צורך בפניה נפרדת לכל גוף.
כמו כן, הדבר דורש סבלנות רבה, על מנת לחכות מספר חודשים לקבלת התוצאות, ומעקב מסודר אחרי התוצאות.
לחברתנו, יש נציגים אישיים שאנחנו מתנהלים מולם ברוב החברות בשוק, וכן ניסיון רב בפעולות בנושא, ונציגים שפועלים באופן מסודר ומרוכז מול כל החברות.
לכן, אנו יכולים לבצע את איתור הכספים ביעילות ובמהירות גבוהה יותר. ובעיקר לחסוך מכם את כל השיחות המתישות מול מעל 200 גופים. תדמיינו לעצמכם איך זה למצוא מול 5 חברות – נכון סיוט? עכשיו תכפילו את הסיוט הזה פי 40 ו-50… מזל שיש באפשרותכם לשכור את שירותינו על מנת למנוע מכם את הסיוט.
באם בכל זאת, יש לך את הזמן הרב הנדרש לעשות את זה, ואת העצבים והסבלנות הרבים הנדרשים ותבחרו לעשות זאת עצמאית, אתם מוזמנים לפנות אלינו בשאלות וטיפים לעזרה… ונאחל לכם בהצלחה בדרך הארוכה.

איך מתבצע תהליך העבודה שלכם וכמה זמן התהליך אורך?

לחצו כאן להסבר מפורט על תהליך העבודה

האם תהליך העבודה שונה כאשר מתבצע חיפוש עבור קרוב שנפטר?

תהליך העבודה אינו משתנה כאשר מדובר על חיפוש כספים אבודים לקרוב שנפטר.
עם זאת יש צורך בצו ירושה\ צוואה + צו קיום צוואה, וכן בתעודת פטירה.
חברתנו תשמח לסייע בהנפקת מסמכים אלה.

לחצו כאן להסבר מפורט על תהליך העבודה

האם אני יכול לבדוק למספר אנשים בו זמנית?

אין הגבלה לבדיקה על מספר קרובים שנפטרו. להפך, אנו ממליצים לבצע בדיקה לכל המורישים שקיימת סבירות לגביהם, כי יש כספים שלא נדרשו.
עם זאת, יש למלא טפסים נפרדים עבור כל נבדק, וכן לבצע תשלום שכר טרחה בנפרד.
בנוסף, יש להביא תעודת פטירה וצו ירושה\צוואה + צו קיום צוואה לכל נבדק.

מהו טופס יפוי הכח שאני חותם עליו?

טופס יפוי הכח לעורך הדין, הוא הרשאה מטעם הלקוח, עבור חברתנו לפנות בשמו לכל הגופים המוסדיים, על מנת לבדוק האם קיימים בעבורו כספים, זכויות או נכסים שונים.
חשוב לציין, כי יפוי הכח הינו ספציפי ומציין במפורש שהוא ניתן רק על מנת לברר מידע על זכויות.

מהו הסכם שכר הטרחה?

הסכם שכר הטרחה הינו ההסכם בין חברתנו לביניכם ומציין במפורש כי למעט דמי פתיחת התיק, התשלום עבור שירותינו יהיה בעבור כספים שנמצאים בלבד.

מה קורה במידה וברשותי מידע על זכויות או כספים המגיעים לי?

חברת "הכסף האבוד בע"מ" פועלת אך ורק לשם איתור זכויות, כספים ונכסים שלא נדרשו או שלא היו מודעים ללקוחותיה. בהסכם שכר הטרחה הנחתם בין הלקוח לבין חברת "איילי", הלקוח מתבקש לעגן את הזכויות הידועות לו בכתב, וכמובן שבגין זכויות אלו לא ייגבה שכר טרחה מטעמה של חברת "איילי".

במידה ומצאתי זכויות, כספים או נכסים ואינני מעוניין למשוך אותם כעת?

במקרה ומצאתם זכויות כספים או נכסים ואינכם מעוניינים למשוך אותם כעת מכל סיבה, הלקוח ישלם שכר טרחת החברה כפי שנקבע בהסכם שכר הטרחה. חברתנו תשמח להעניק לכם ייעוץ לגבי ניהול כספים אלו, וכן יעוץ פנסיוני מקיף במידת הצורך.

למה כדאי לי לבצע בדיקה דרככם?

חברתנו הנה החברה המנוסה בארץ בתחום איתור הכספים, בעלת למעלה מ10 שנות ניסיון.
בחברה עובדים המומחים המובילים בארץ, בנושא איתור הכספים, בעלי ידע רב בנושא.
לחברה נהלי עבודה מהמתקדמים בעולם, לביצוע אמין ומקצועי של תהליך האיתור, כך שנאתר כל זכות ונכס של לקוחתינו

 

מאחורי הקלעים – איך מתבצע תהליך העבודה שלנו לאיתור הכספים

להלן שלבי האיתור שמבצעת חברתנו:

לאחר חתימה על הטפסים, ותשלום עבור פתיחת התיק, מחלקת האיתור שלנו, מתחילה לאתר את הכספים, הזכויות, הקרנות, הקופות, וכו', המגיעים לכם.

מחלקת האיתור מוציאה לכל נבדק טופס איתור זכויות, ובודקת את זכויות הנבדק בגופים להלן (בהתאם למסלול הבדיקה שנבחר):

 1. חברות ביטוח
 2. בתי השקעות וקופות גמל
 3. קרנות פנסיה
 4. קרנות נאמנות (במסלול המורחב בלבד)
 5. תאגידים – מניות, דיבידנדים ועוד (במסלול המורחב בלבד)
 6. קרקעות  – מנהל מקרקעי ישראל, רשם המקרקעין (במסלול המורחב בלבד)
 7. רשויות מדינה ומלוות שונות (במסלול המורחב בלבד)
 8. בנקים* – (במסלול המורחב בלבד)

*חיפוש זכויות בבנקים: מזרחי-טפחות, הבינלאומי, מרכנתיל, ירושלים, איגוד ודיסקונט כרוך בתשלום עמלה על סך 55 ש"ח ישירות לכל בנק בנפרד.

שלב הפניה לגופים

בשלב זה אנו פונים לכל הגופים המוסדיים בבקשה לבדוק קיומן של זכויות כספים, ונכסים על שם הנבדק.
מחלקת האיתור מקבלת מכל הגופים המוסדיים את תשובותיהם, מתעדת אותן, ומכינה עבור כל נבדק דו"ח מסודר המשלב אסמכתאות של תשובות הגופים.

אופן הבירור מול הגופים

כדי לבצע הליך מוקפד ומקצועי, אנו מקפידים לפנות לכל גוף מוסדי לפי הנהלים שלו, ואף מעבר אליהם.

אנו פונים אל הגופים בדואר רשום, במכתבים, בפקסים, ובטלפונים.

נציגינו מקפידים לוודא עבור כל גוף וגוף, האם המסמכים הנדרשים הגיעו אליו, האם יש בהם בעיות (לכל גוף מוסדי נהלים משלו לגבי הצורה בה הטפסים צריכים להגיע, ויש מביניהם שנוטים להערים קשיים), ובמידה ויש מקרה כזה, שולחים שוב את הטפסים כנדרש.

כמו כן, אנו מנהלים מעקב על מנת לוודא שכל הגופים מחזירים את התשובות במועד, כנדרש על פי חוק (כצפוי, הגופים לא ממהרים לדווח על הכספים של הלקוחות שלנו המוחזקים אצלם)

לצערנו, בחלק מהגופים, קימיים קשיים רבים, ונדרשים מאמצים מרובים, הכוללים מכתבים בדואר רשום, פקסים, טלפונים וכן הלאה, על מנת לקים את תהליך הבדיקה.

אנו לוקחים כל מקרה של כל לקוח באופן אישי, ועושים כל מאמץ אפשרי, וכל פעולה נדרשת, על מנת לא לפספס אף זכות של הלקוח, גם זכות קטנה ככל הנדרש.

אמת, איננו עובדים בהתנדבות, אבל דווקא בגלל זה אנחנו רואים כמחוייבות וכשליחות שלנו, לא לחסוך במאמצים על מנת לאתר כל שקל ששייך ללקוח. כי הכסף שעבדת בשבילו – שיייך אך ורק לך.

האם תהליך הבדיקה שונה כאשר מתבצעת בדיקה עבור קרוב שנפטר?

תהליך הבדיקה אמנם לא משתנה, אולם בנוסף לטפסים הרגילים, יש לצרף תעודת פטירה, וצוואה וצו קיום צוואה (או במקרה שאין צוואה – צו ירושה).

תוך כמה זמן מקבלים תשובות?

תהליך האיתור אורך בממוצע בין שלושה לשישה חודשים. חשוב לציין כי אנו פונים לכל החברות תוך מספר ימים, אך מכיוון שלכל גוף מוסדי קיימים נהלים שונים, התשובות מתקבלות רק לאחר מספר שבועות.

הר הכסף הפרטי שלי

שלום, קוראים לי נעמה ורציתי לשתף אתכם בסיפור האישי שלי עם אתר הר הכסף של משרד האוצר.

אני בת 26, אחרי תואר ראשון ועובדת. התעסקות בנושאים פננסיים אף לא היתה התחום החזק שלי.

כשפרסמו את הר הכסף, חשבתי, איך זה קשור אלי? זה מדבר רק לפנסיונרים.

אז זהו שלא.

זה התחיל מנסיון תמים שערכתי עם בעלי. התחלנו עם פרטי הזהות שלי. שחשפו את זה שיש לי כמה קרנות שמפוצלות במקומות שונים, ממקומות עבודה שעבדתי בהם בעבר. אז משם כסף למימוש עכשווי לא הגיע. אבל כן החלטנו לנצל את ההזדמנות לאחד את הקרנות יחד, כדי למנוע מצב שנפספס אותם בעתיד.

ואז החלטתי לנסות לבדוק את הפרטים של אבא שלי, שנפטר לפני 3 שנים. למזלי זכרתי ב"שלוף" את מספר תעודת הזהות שלו ותאריך הפטירה. הקלדנו את הפרטים שלו וגילינו 3 קרנות פנסיה וביטוח על שמו. העברנו מיד את הפרטים לאמא שלי שניהלה את כל הצוואה, כדי לברר אם היא אכן מודעת למידע.

יחד איתה ניהלנו תכתובת של פקסים ומיילים וטלפונים. אחרי  שטרטרנו את החברות הללו, גילינו שאכן הפוליסות מכילות כסף. מקום אחד החזיק סכום של 141,000 ₪ שהתחלק שווה בין היורשים ומקום נוסף החזיק פוליסה של כחצי מליון ₪ !!! 459,000 שהתחלק על פי הקרבה וגיל המוטבים.

לאחר כל הברורים והטפסים שמילאנו "הרווחתי" סכום של כ100,000 ₪. כל זה משיטוט תמים באינטרנט ובדיקה פשוטה. השאר אומנם היה מסובך יותר, טלפונים, פקסים וטפסים. אבל היי! מדובר כאן על סכום שאני לא מרוויחה בשנה נטו של עבודה.

המלצה שלי, תבדקו, אין לכם מה להפסיד- יש לכם רק מה להרוויח.

איך עובד הליך איתור הכספים?

שלב א, שליחת הטפסים: יפוי כח, צילום תעודת זהות, הסכם עבודה ושאלון המעניק לנו את הידע באילו קרנות וגופים לבצע חיפוש מעמיק יותר.

במקרה של חיפוש עבור נפטר יש לצרף צו ירושה או צו קיום צוואה וצוואה והעתק תעודת פטירה של המנוח/ה.

תשלום עבור יפוי כח ואגרות:

 • מסלול לגופים פרטיים (ללא בנקים) – 47 ₪ * 6 תשלומים.
 • מסלול מלא (ללא בנקים) – 63 ₪ * 6 תשלומים.
 • מסלול מלא פרו (כולל בנקים) – 79 ₪ * 6 תשלומים.

לאחר קבלת התשלום, שליחת הטפסים אליכם, וקבלת הטפסים אצלנו אנו מתחילים בהליך חיפוש הכספים

שלב ב, חיפוש הכספים: ההליך לוקח בממוצע בין שלושה לשישה חודשים. חשוב לציין שאנו פונים לכל החברות באופן מיידי לאחר תחילת ההליך, והעיכוב נובע מזמני המענה הארוכים בחברות.

כל חודש אנו שולחים עדכון על מצב החיפושים והכספים שנמצאו. כמובן שאם נמצא סכום כסף גדול, אנו נדווח לכם באופן מיידי.

סיום החיפוש:

התשלום עבור החיפוש עצמו (למעט התשלום הראשוני עבור האגרות) מתבצע רק בסיום החיפוש.

גובה התשלום הוא 9-15% מהסכום שנמצא

לא יתבצע תשלום עבור כספים ידועים שדווח עליהם בכתב לפני תחילת הבדיקה.

גובה התשלום הינו: עד 500 ₪ ללא תשלום. 500-100,000 ₪  – 15% מהסכום שנמצא. 100,000-250,000 – 13% מהסכום שנמצא. מעל 250,00 – 9% מהסכום שנמצא.

בונוס מיוחד בשווי 250 ₪: לאחר השלמת החיפוש אנו מבצעים ללא עלות נוספת ניתוח של התיק, אילו כספים ניתן למשוך באופן מיידי, אלו כספים ניתן למשוך רק בפנסיה, ניתוח ביטוחי, שיעור דמי הניהול המשולמים, ובקיצור – כמה כסף יש לכם, מה אתם יכולים לעשות איתו, וכמה אתם משלמים על הניהול.

לפרטים נוספים –

יוני, מנהל שירות לקוחות,

איילי איתור כספים,

משרד: 077-7-513-613

נייד: 0526415963

משיכת כספים מקופת גמל ללא מס

לאחרונה יצאה תקנה חדשה של משרד האוצר, לגבי משיכת כספים מקופת גמל ללא מס. לעיון בתקנה – לחץ כאן. ראשית ברצוננו להדגיש, שהתקנות טרם אושרו סופית, וכי הצפי הנוכחי לאישור הוא במרץ השנה (2014). כמובן שכנהוג במדינת ישראל, סביר שיהיו עוד עיכובים נוספים.

אילו קרנות ניתן למשוך ללא מס

התנאי העיקרי הוא שבסוף 2012 היה בקופה פחות מ7000 ש"ח.

חשוב מאוד לשים לב כי יתכן ויש לכם גם כספי פיצויים בתוך הקרן. כספי הפיצויים, אינם נכללים בסכום הנ"ל.

התנאים:

 1. בסוף 2012 היתרה בקופה (לא כולל כספי פיצויים) היתה פחות מ7000 ש"ח.
 2. לא בוצעו הפקדות לקופה החל מינואר 2012
 3. לא בוצע שום תזוזה (הפקדה, משיכה, העברה) בקופה החל מינואר 2013

ואם לא אבצע משיכה?

במידה ולא תבצעו משיכה, הקופה זכאית לגבות דמי ניהול גבוהים יותר. דמי הניהול קבועים והם לפי חוק 72 שקל לשנה. בקופה קטנה של למטה מ2000 שקל, המשמעות היא שהכסף שנצבר יקטן מדי שנה. דמי הניהול יהיו בקופה כזו 3-10 אחוז לשנה! בקופה שמעל 3000 שקל, פשוט תשלמו דמי ניהול גבוהים מאד.

בחשבון של כמה מאות שקלים, הקרן תתאדה לגמרי תוך כמה שנים.

הגופים הפיננסים מחוייבים על פי חוק לשלוח לכל לקוח מכתב המפרט את מצבו, וכן טופס למשיכת הכספים. מניסיון העבר ניתן לצפות לטעויות רבות מצידם.

טיוטת חוזר משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופת גמל

איך אני יודע האם יש לי כספים כאלו?

1. בדקו האם יש מקומות שבהם עבדתם תקופה קצרה.

2. בדקו האם משכתם את הכספים משם או ניידתם אותם.

3. בדקו את כל היתרות הצבורות אצלכם.

4. בדקו בתלושי המשכורת את כל החברות שהפקדתם אליהם כסף, ובדקו מה הסכומים שיש אצלכם.

לא שמרתם את תלושי המשכורת? זקוקים לעזרה?

ניתן להעזר בשירות איתור הכספים בתשלום שלנו, שיעזור לכם לפדות את הכספים האבודים.

משיכת כספים מקופת גמל קטנה ללא מס – טיוטת חוזר לקופות

להלן נוסח הטיוטה לתקנה:

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35, 39(ב)(1) ו- 40 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, תקנה 3 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(משיכת כספים מקופת גמל)(חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה)(הוראת שעה), התשע"ד-2014 (להלן: "הוראת השעה") ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, להלן הוראותיי:

 1. 1.       כללי

תקנה 2 להוראת השעה מאפשרת לעמית למשוך כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה שאינם פעילים, למשך תקופה קצובה, והכל כמפורט בהוראת השעה. תקנה 3 להוראת השעה קובעת כי חברה מנהלת של קופת גמל תשלח לעמיתים אלו הודעה נפרדת, במועד ובנוסח עליו יורה הממונה. חוזר זה בא לקבוע הוראות למתן דיווח לעמיתים בעלי חשבונות כאמור בדבר זכותם למשיכת הכספים, וכן לקבוע הוראות לפרסום הזכות למשיכת כספים כאמור באתר האינטרנט של החברות המנהלות וכן חובת דיווח לממונה ביחס לביצוע משיכות כאמור.

 1. 2.       הגדרות

"חשבון קטן" – חשבון אשר עמית בקופת הגמל רשאי למשוך ממנו את כספי התגמולים אשר מופקדים בו, בהתאם להוראת השעה;

"כספי התגמולים" – כהגדרתם בתקנה 2 להוראת השעה;

"קופת גמל" – קופת גמל מורשית כהגדרתה בתקנה 1 להוראת השעה.

 1. 3.       הודעה לעמיתים

           א.     חברה מנהלת של קופת גמל תשלח לעמית, אשר רשאי למשוך כספים מחשבונו בקופת גמל בהתאם לתקנה 2 להוראת השעה, הודעה נפרדת על זכותו למשיכת כספי התגמולים מהחשבון הקטן בהתאם להוראת השעה ועל משמעות הותרת הכספים בקופת הגמל לעניין תשלום דמי ניהול בהתאם להוראות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(דמי ניהול)(תיקון), התשע"ד-2013.

           ב.     ההודעה האמורה בסעיף קטן (א) תהיה במתכונת הקבועה בנספח א' לחוזר זה, ותשלח לכל המאוחר עד ליום 31 במרס 2014 ולא לפני יום 1 במרס 2014.

            ג.      לגבי חשבונות שנשלחה בשלהם הודעה כאמור בסעיף קטן (א), לא תחול חובת משלוח דוח שנתי לעמית לשנת 2013 בהתאם לחוזר גמל 2004/6.

 1. 4.       פרסום באתר האינטרנט של החברה המנהלת

חברה מנהלת תציג באופן בולט ומודגש בדף הבית של אתר האינטרנט שלה קישור לדף אינטרנט ייעודי בעניין משיכת כספים בהתאם להוראת השעה. דף האינטרנט יכלול את הפרטים הבאים:

           א.         דברי הסבר בעניין האפשרות למשיכת כספי התגמולים מחשבונות קטנים;

           ב.         פירוט הדרכים המקובלות בחברה למשיכת כספים מחשבון;

            ג.          בנוסף לאמור בפסקה (ב), תציג החברה אפשרות למשיכת כספי התגמולים מחשבונות קטנים, באמצעות שליחת המסמכים הבאים בדוא"ל או בפקס:

1)       טופס בקשה למשיכת הכספים חתום על ידי העמית אשר קישור אליו יוצג בדף האינטרנט הייעודי;

2)       העתק מתעודת הזהות של העמית;

3)       אסמכתא מהבנק או העתק המחאה מבוטלת הכוללים את פרטי חשבון הבנק של העמית אליו יועברו הכספים.

 1. 5.       דיווחים לממונה

           א.         גוף מוסדי ימסור לממונה דוח על חשבונות קטנים (להלן: "הדוח") במתכונת הדיווח המצורפת כנספח ב' לחוזר זה. הדיווח ייעשה בפורמט אקסל במסגרת הדיווחים הנלווים לדוחות הכספיים מידי רבעון, כאשר הדוח הראשון יישלח בגין הרבעון הראשון לשנת 2014, והדוח האחרון יישלח בגין הרבעון הראשון לשנת 2015.

           ב.         הוראות חוזר גופים מוסדיים 2009-9-10 "אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי" והוראות חוזר גופים מוסדיים 2010-9-7 "בקרה פנימית על דיווח כספי – הצהרות, דוחות וגילויים" לא יחולו על הדוח.

 1. 6.       תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על חברות מנהלות של קופות גמל.

 1. 7.       תחילה

תחילתו של חוזר זה, למעט סעיף 4, ביום 1 במרס 2014, ותחילתו של סעיף 4 ביום פרסומו של חוזר זה.

                                                                                             דורית סלינגר

                                                                             הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

להמשיך לקרוא

איתור כספים אבודים

בחברת הכסף האבוד בע"מ, אנו עוסקים באיתור והשבה של כספים אבודים לבעליהם. לחברתנו נסיון של מעל ל10 שנים בתחום. חברתנו מתמחה באיתור ובהשבה של כספים אבודים לבעליהם, ובדיקה מקיפה של כל הזכויות של לקוחותינו.

החזון שלנו

מליארדי שקלים מועלמים מהציבור ע"י קרנות הפנסיה. חברות הגמל והפנסיה משקיעות רבות בשיווק, ובמשיכת לקוחות אליהם. אולם כאשר הדברים מגיעים להחזרת הכספים ללקוחותיהם, קרנות הפנסיה פתאום נרדמות בעמידה. הם "מתקשות" לאתר את הלקוח. יש "טעויות" בפרטי הלקוח, ובהמשך הם מעלים את דמי הניהול, ונהנים מהכספים שנה אחרי שנה.

בסופו של דבר המדינה לוקחת את הכספים האלו – יד רוחצת יד, ולאחר תקופה מסויימת הקבועה בחוק, הכספים מועברים אל המדינה, באמצעות האפטורופוס הכללי ולאחר תקופה נוספת, הכספים עוברים לרשות המדינה.

אנו דוגלים בכך, שכל אזרח יקבל חזרה את מלא הכספים שלו, שעליהם עמל וטרח ועושים כל מאמץ לאיתור. אנו דוגלים במתן שירות איכותי ואדיב, ומניעת טרטור הלקוח. אנו חושבים שמגיע ללקוח לקבל את הכסף שעמל עבורו במשך עשרות שנים.

לפרטים נוספים ולהזמנת השירות שלנו – השאירו את פרטיכם כאן

css.php