עמוד הבית איתור » תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

אתר איתור, בכתובת שם דומיין itur.co.il (להלן: "האתר") מופעל על ידי חברת Netolink (להלן: "החברה") ולפיכך תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות (להלן: "התנאים") של האתר הם זהים לתנאים של החברה, וזאת בהתאם לשינויים המותאמים לאתר זה.

על אף האמור בפסקה קודמת, ייתכן כי החברה תיתן רשות לעשות שימוש בפועל באתר לגורם אחר, לפי הסכם מפורש למתן שירות ללקוחות האתר ולפונים. ככל שייתן אישור כאמור, יחולו ההוראות המותאמות גם לפי אותו גורם.